20

Visste Du Att? - - Visste Fu Att? -

cm lång är värl­dens störs­ta ka­na­ri­e­få­gelart. Den så kal­la­de sten­knäck­sis­kan på São Tomé iden­ti­fi­e­ra­des ny­li­gen ge­nom dna-ana­lys.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.