PER BOH­MAN

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Jag gick på in­stinkt! Leh­man för hur han kra­ma­de Kahn. Lahm för per­fek­tio­nen. Thu­ram för skot­tet med väns­tern. Jar­ni för den ex­plo­si­va låg­mäld­he­ten. Had­ji för ele­gan­sen och strum­por­na. Bra­hi­mi för tem­pot. Aran­guiz för straf­fen. Zi­da­ne för kvarts­fi­na­len mot Bra­si­li­en 2006. Sch­nei­der för att han var oa­sen i en öken. Gy­an för hop­pet. Bor­get­ti för Vm-histo­ri­ens vack­ras­te nick.

FA­VO­RIT-VM?

– VM 2014. Van­ligt­vis har jag en slagsi­da åt det no­stal­gis­ka, men än­då hål­ler jag VM 2014 som det mest un­der­hål­lan­de jag upp­levt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.