FRIDA FAGERLUND

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

En bland­ning av gam­malt och nytt. Tre­backs­lin­jen ha­de va­rit minst sagt in­tres­sant att se i re­al­tid. Zi­da­ne är i min bok mest gi­ven. Cristi­a­no och Ja­mes känns kanske in­te li­ka själv­kla­ra för al­la men för mig sym­bo­li­se­rar de VM 2006 re­spek­ti­ve 2014.

FA­VO­RIT-VM?

– VM 2006. Käns­lan när Ljung­berg gör mål mot Pa­ra­gu­ay – oslag­bart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.