JOHAN FLINCK

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Jag val­de någ­ra per­son­li­ga fa­vo­ri­ter ur den pe­ri­od i Vm-histo­ri­en som jag följ­de när­mast som barn/ton­å­ring. Det hand­lar om fy­ra VM som är så myc­ket nostal­gi och star­ka min­nen för mig: 1982, 1986, 1990 och 1994.

De fles­ta av de här gjor­de ock­så minst en stark Vm-tur­ne­ring, un­dan­ta­get är möj­li­gen en av mi­na störs­ta barn­dom­si­do­ler: Pat Jen­nings. På bän­ken har jag spe­la­re som Lothar Matthäus, Preben Elk­jaer, Dra­gan Stoj­ko­vic och Fal­cao.

FA­VO­RIT-VM?

— Det får bli 1994 än­då, med star­kast kon­kur­rens från 1986. Det är nå­got spe­ci­ellt med Vm-mat­cher på nät­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.