SI­MON BANK

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Dröm­mer gör man med hjär­tat, allt­så ska det myc­ket till för att ta sig in i la­get för den som rå­kat mis­sat mitt 7-17-års­föns­ter. Ha­de ut­an vi­da­re kun­nat plo­ga ner fem mitt­fäl­ta­re till i la­get, och fick be­gå våld på Dan­marks 86-lag, men så­här ra­san­de bol­l­in­ne­ha­van­de oba­lan­se­rat fick det bli. Ity hjär­tat ba­lan­se­rar all­tid då­ligt.

FA­VO­RIT-VM?

– 1982. För Se­vil­la, för Pla­ti­ni, för Tar­del­lis vul­kan – och för att jag var sju år gam­mal och spe­la­de VM var­je dag i en må­nads tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.