KAL­LE KARLS­SON

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Oj, vad svårt när man ska väl­ja bort så många fa­vo­ri­ter som lig­ger en varmt om hjär­tat. Det var hårt om mål­vaktsslip­sen mel­lan Ba­dou och Zenga, i back­lin­jen kän­des det job­bigt att stäl­la över bras­se­hö­ger­bac­ken Jor­gin­ho och jag för­sök­te verk­li­gen få in min hjälte från VM 1998, Gi­an­lu­i­gi Pessot­to. Ri­val­do mest ihåg­kom­men för film­ning­en 2002? In­te i min bok. Jag an­ser fort­fa­ran­de att hans VM 1998, fö­re hans sto­ra ge­nom­brott, är en av Vm-histo­ri­ens mest un­derskat­ta­de pre­sta­tio­ner. Förs­ta nam­net på min lagupp­ställ­ning var Lothar Matthäus, den otro­li­ge mitt­fälts­stra­te­gen som led­de Tyskland till guld 1990.

FA­VO­RIT-VM?

– Ita­li­en 1990. För­mod­li­gen det säms­ta Vm:et nå­gon­sin spel­mäs­sigt, men min pas­sion för fotboll väck­tes på all­var när Schil­la­ci nic­ka­de in se­ger­må­let mot Ös­ter­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.