ERIK NIVA

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Det krävs gi­vet­vis nå­got full­stän­digt ex­cep­tio­nellt för att få plats i al­la ti­ders Vm-el­va – i syn­ner­het ifall man är va­re sig bras­se el­ler tysk. Tyskland och Bra­si­li­en har ju do­mi­ne­rat he­la Vm-histo­ri­en, och do­mi­ne­rar följakt­li­gen även Vm-el­van med åt­ta start­män. Därut­ö­ver be­hövs det män som Di­e­go Ma­ra­do­na, Zi­nedi­ne Zi­da­ne och Bob­by Mo­o­re, spe­la­re som bu­rit si­na nationer till po­ka­len mer el­ler mind­re på egen hand.

FA­VO­RIT-VM?

— 1986. För att den tur­ne­ring­en for­ma­de mitt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.