RO­BERT LAUL

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

De fles­ta spe­la­re har jag ljuv­li­ga min­nen av, som bras­sar­na Zi­co, Socra­tes och Eder från VM 1982. And­ra spe­la­re har satt sig som mör­ka moln i sjä­len (Di­no Zoff vars Ita­li­en skic­ka­de ut Bra­si­li­en i sam­ma mäs­ter­skap och vann guld). Ma­ra­do­nas -86 är ba­ra att lyf­ta på hat­ten för, lik­som Zi­da­nes tur­ne­ring­ar -98 och -06. Stra­te­gen Lothar Matthäus och mål­ma­ski­nen Mi­roslav Klo­se är två tys­kar som gått rakt in i mitt fot­bolls­hjär­ta, pre­cis som Jo­si­mars di­stans­skott, Ro­ma­ri­os touch och Ro­nal­dos steg.

FA­VO­RIT-VM?

— 1982 i Spa­ni­en. Bra­si­li­ens -82-lag var som 2000-ta­lets Bar­ce­lo­na, omöj­li­ga att in­te för­äls­ka sig i för då­ti­dens fot­boll­s­to­ki­ga kids.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.