HEN­RIK LUND­GREN

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

El­va spe­la­re som gett mig oför­glöm­li­ga, och i vis­sa fall oför­klar­li­ga, min­nen i Vm-histo­ri­en. Gros­so för guld­straf­fen, Ma­ra­do­na för dröm­må­let, Schil­la­ci för guld­dröm­mar­na 1990, Ljung­berg för Pa­ra­gu­ay-må­let in­för 50 000 gul­blå i Ber­lin, Beck­ham för den orätt­vi­sa ut­vis­ning­en 1998. Och Ga­ry Li­ne­ker för att jag åt­ta år gam­mal, på fa­mil­je­se­mes­ter på Me­nor­ca, bjöds på tår­ta av en jub­lan­de eng­elsk kock när Li­ne­ker sat­te 3-0 på Pa­ra­gu­ay.

FA­VO­RIT-VM?

– 1994. De var­ma nät­ter­na med Ra­vel­li, Thern, Ing­es­son, Bro­lin, Andersson och Bro­lin. Oför­glöm­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.