MA­LIN WAHL­BERG

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Back­lin­jen är sten­sä­ker, mitt­fäl­tet ma­gi och an­fal­let le­gen­da­riskt. Ro­nal­din­ho är kanske en kant­boll, men jag kun­de ba­ra in­te lå­ta bli att ta med ho­nom.

Hal­va la­get är fö­re min tid, men det rå­der väl in­te så stor tvi­vel om att Pe­lé, Ma­ra­do­na och Gar­rin­cha ska ta plats.

FA­VO­RIT-VM?

– Jag var åt­ta år 1994. Det är det förs­ta mäs­ter­skap jag kom­mer ihåg och det som fick mig att bör­ja äls­ka fotboll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.