PETRA THORÉN

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

In­te de en­skilt bäs­ta spe­lar­na på al­la po­si­tio­ner och en Vm-se­ger som var be­ro­en­de av en blek Ro­nal­do-in­sats. Men än­då ett lag som läm­na­de star­ka min­nen hos mig, som präg­la­de de­lar av fot­bolls­värl­den och ett po­li­tisk splitt­rat Frank­ri­ke. Den kla­ra stjär­nan Zi­nedi­ne Zi­da­ne för­blin­da­de med sin ele­gans, spel­sin­ne och sul­fin­ter. Do­mi­nant på pla­nen, en vis­kan­de Gar­bo ut­an­för. Ba­lan­sen sköt­te Di­di­er De­schamps och Em­ma­nu­el Pe­tit, där fanns ock­så Patrick Vi­ei­ra.

FA­VO­RIT-VM?

– Med va­let av lag ovan så är det för­stås in­te svårt att gis­sa. VM 1998 i Frank­ri­ke, ett land jag bott och stu­de­rat, var det förs­ta mäs­ter­ska­pet jag upp­lev­de på plats från start till mål. En per­son­lig fa­vo­rit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.