MI­CHAEL WAG­NER

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Mam­ma är från Ita­li­en, pap­pa var från Ung­ern ( jag är från Ud­de­val­la). Sorg­ligt nog får jag in­te in någ­ra svens­kar i min el­va där jag skul­le vil­ja ha med Gunnar Nor­dahl, Klab­be el­ler Bro­lin.

El­van får bli ett hom­mage till min far. Under hans sista sju­ka år tes­ta­de jag ho­nom åter­kom­man­de för att se hur myc­ket han var med i mat­chen: ”Pap­pa, vem var bäst, Pus­kás el­ler Pe­lé?” Vid bra da­gar ross­la­de han fram sva­ret: – In­te den frå­gan igen…pus­kás har jag ju sagt.

FA­VO­RIT-VM?

– Dött lopp, 1982, 1990. Var hos mor­mor och mor­far i Ita­li­en bå­da gång­er­na. Vm-guld ena gång­en, Tre te­no­rer­na vid det and­ra. Lu­ci­a­no Pa­va­rot­tis ver­sion av Nes­sun Dor­ma med Ter­me di Ca­racal­la som ku­liss är Vm-histo­ri­ens bäs­ta mu­sik­styc­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.