RA­SAN­DE RAMSEY: ”SOM ETT DJUR”

Bra­si­li­en 1950 Schweiz 1954

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

nn Det var oer­hört he­ta käns­lor ef­ter kvarts­fi­na­len mel­lan Eng­land och Ar­gen­ti­na 1966. I en oer­hört tuff, och stund­tals ful, match ha­de eng­els­män­nen lyc­kats vin­na med 1–0 ef­ter Ge­off Hurst mål med knap­pa kvar­ten kvar.

Allt frid och fröjd hos eng­els­män­nen? Ic­ke då. För­bunds­kap­te­nen, bli­van­de Alf Ramsey, blev ra­san­de när han såg att någ­ra av hans spe­la­re var på väg att by­ta trö­jor med si­na mot­stån­da­re. Han ru­sa­de ut på pla­nen och stop­pa­de hand­grip­li­gen Ge­or­ge Co­hen från att by­ta med Al­ber­to ­Gon­za­les. Ar­gen­ti­na­ren tog det med ro, gick en bit bort och byt­te trö­ja med Ray Wil­son i stäl­let, allt me­dan Ramsey i stäl­let gav en tv-in­ter­vju där han för­kla­ra­de att hans lag skul­le spe­la be­tyd­ligt bätt­re så fort man möt­te mot­stån­da­re som in­te be­ted­de sig som djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.