AL­LA SVE­RI­GES VM-MAT­CHER

MÅL – – – – 1 1 – – – – – – – – – – – – 1 – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Åt­ton­dels­fi­nal Ar­gen­ti­na ........... 3–2

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt - 1934 1938

n VM i Ryss­land blir Blå­gults 12:e mäs­ter­skap i histo­ri­en.

På 46 mat­cher har det bli­vit 16 seg­rar och 17 för­lus­ter. Det finns en stark drag­nings­kraft mel­lan Sve­ri­ge och Bra­si­li­en i Vm-sam­man­hang – in­te mind­re än sju gång­er har na­tio­ner­na mötts (vil­ket även är Vm-re­kord) – fem för­lus­ter och två oavgjorda.

Sve­ri­ge och Tyskland har stött på varand­ra fy­ra gång­er – en se­ger och tre för­lus­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.