DIE GELBE WAND

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n n Sve­ri­ge-pa­ra­gu­ay bjöd san­ner­li­gen in­te på nå­gon stor un­der­håll­ning, men fotboll hand­lar in­te ba­ra om det som hän­der på plan – ut­an även om det som hän­der ut­an­för, och på läk­ta­ren. Och ge­nom Vm-histo­ri­ens 88 år är det väl ba­ra den ar­gen­tins­ka mi­li­tär­jun­tan som har lyc­kats re­gis­se­ra en lik­nan­de in­ram­ning som den vi fick upp­le­va på Olym­pi­a­sta­di­on i Ber­lin 15 ju­ni 2006. Att Ljung­berg av­gjor­de sent gjor­de det in­te säm­re, pre­cis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.