ZI­DA­NES SKAL­LE

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

nn Zi­nedi­ne Zi­da­nes golv­ning av Mar­co Ma­te­raz­zi i Vm-fi­na­len är ett ögon­blick helt i klass med Ma­ra­do­nas Guds hand-mål och Ge­off Hursts rib­ba-ner-och-kanske-över-lin­jen-mål i Vm-fi­na­len 1966. Hän­del­ser vi ald­rig kom­mer att glöm­ma. In­ci­den­ter som ald­rig kom­mer att slu­ta dis­ku­te­ras. Jag har fort­fa­ran­de in­te för­stått vad som hän­de. Att det hän­de. Vad fan hän­de!?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.