54 FERENC PUS­KÁS

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Ung­ern och Spa­ni­en. Vm-tur­ne­ring­ar: 1954, 1962. Kom­men­tar: Det fanns en tid när Pus­kás do­mi­ne­ra­de i Ung­ern och Ung­ern do­mi­ne­ra­de världs­fot­bol­len. Med ho­nom som väg­vi­sa­re kör­de de ma­gis­ka ma­gy­a­rer­na över allt mot­stånd i Helsing­fors-os 1952 och do­mi­nan­sen för­vän­ta­des hål­la i sig över VM i Schweiz två år se­na­re. Visst, Ung­ern kros­sa­de Syd­ko­rea (9–0) och Väst­tyskland (8–3) i grupp­spe­let, be­seg­ra­de Bra­si­li­en med 4–2 i kvar­ten och Uru­gu­ay med sam­ma siff­ror i se­min. Ung­ern skul­le ge Väst­tyskland en ny lek­tion i fi­na­len och led­de med 2–0 ef­ter åt­ta mi­nu­ters spel se­dan Pus­kás in­lett mål­skyt­tet, men se­dan... Väst­tyskland sva­ra­de för ti­der­nas vänd­ning och vann med 3–2. Pus­kás kom in­te när­ma­re en Vm-ti­tel än så, även om han fick en ny chans i Chi­le 1962. Han, som skrev på för Re­al Madrid 1958, ha­de då bli­vit med­bor­ga­re i Spa­ni­en, som blev sist i grupp­spe­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.