L U I S S UÁREZ

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt - Sam­man­ställ­ning: Ste­fan Holm

Land: Uru­gu­ay. Vm-tur­ne­ring­ar: 2010, 2014. Kom­men­tar: Han gjor­de tre mål och vi­sa­de vad han går för re­dan i Syd­af­ri­ka 2010. Fy­ra år se­na­re ha­de ­Suá­rez för­vand­lats från su­per­ta­lang till su­per­stjär­na, och myc­ket rik­tigt skul­le han få sin be­skär­da del av ru­bri­ker­na. Vad ing­en kun­de fö­re­stäl­la sig var att de skul­le hand­la om hur han bet Gi­or­gio Chi­el­li­ni i ax­eln, men så blev det. Han ha­de pre­sen­te­rat sig, en av fot­bol­lens störs­ta gal­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.