37 ERNST W I L L I M OWS K I 1938. 36

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Po­len. Vm-tur­ne­ring­ar: Kom­men­tar: I Vm-histo­ri­en är ing­en i när­he­ten av den tysk­föd­de po­lac­kens mål­snitt. Wi­li­mowski spe­la­de visserligen ba­ra en match – men gjor­de då fy­ra mål. Om han jubla­de? Nej, Po­len för­lo­ra­de mö­tet med Bra­si­li­en med 5–6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.