43 ALCIDES GHIGGIA

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Uru­gu­ay. Vm-tur­ne­ring­ar: 1950. Kom­men­tar: Bra­si­li­en tog led­ning­en ge­nom Fri­aça­ti­digt i and­ra halv­lek och var på väg att spe­la hem VM­gul­det in­för re­kord­publi­ken på Ma­raca­na-sta­di­on i Rio de Ja­nei­ro. Värd­na­tio­nen var ju obe­seg­rad och be­höv­de ba­ra en po­äng för att säk­ra Vm-ti­teln, men jublet kom av sig. Ju­an Schi­af­fi­no skal­la­de in kvit­te­rings­må­let och se­dan slog han till med sitt livs mål, Alcides Ghiggia. Han kom­mer ald­rig glöm­ma hur han med ett av si­na fy­ra lands­lags­mål sköt Vm-gul­det till Uru­gu­ay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.