DENNIS BERG­KAMP Land: Kom­men­tar:

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Hol­land. Vm-tur­ne­ring­ar: 1994, 1998.

Han gjor­de sex mål på tio Vm-mat­cher och ett av dem kom­mer vi ald­rig att glöm­ma. Kvarts­fi­na­len 1998, mel­lan Hol­land och Ar­gen­ti­na, ha­de på­gått i 89 mi­nu­ter när Frank de Bo­er skic­ka­de upp en lång­boll mot Berg­kamp. Ned­tag­ning­en, tvär­ni­ten som ställ­de Roberto Ay­a­la, yt­ter­si­dan för­bi mål­vak­ten Carlos Roa... 2–1-må­let är en upp­vis­ning i to­tal kropps- och boll­kon­troll. Att Hol­land se­dan för­lo­ra­de se­min mot Bra­si­li­en ef­ter straffspar­kar är en an­nan histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.