34 PAU L

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Tyskland. Vm-tur­ne­ring­ar: 2010.

Ja, ni minns väl bläck­fis­ken som tip­pa­de rätt på Tysklands samt­li­ga sju mat­cher i VM 2010 lik­som ut­gång­en i ti­tel­mat­chen mel­lan Spa­ni­en och Hol­land? Paul av­led i ok­to­ber sam­ma år, i sitt akva­ri­um i Ober­hau­sen. Fot­bolls­värl­den har in­te slu­tat sör­ja än.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.