42 ANDRÉS ESCOBAR

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Colom­bia. Vm-tur­ne­ring­ar: 1990, 1994. Kom­men­tar: För­sva­ra­ren gjor­de själv­mål mot USA och fick be­ta­la med sitt liv när han åter­vän­de till Colom­bia. Fot­bol­len har ald­rig känts så se­kun­där som ef­ter av­rätt­ning­en i Me­del­lin. Hum­ber­to Muñoz, som höll i pi­sto­len och skrek ”gol” för var och en av de sex ku­lor han sat­te i Escobar, döm­des till 43 års fäng­el­se, men fri­gavs re­dan ef­ter el­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.