CA­FU 16

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Bra­si­li­en. Vm-tur­ne­ring­ar: 1994, 1998, 2002, 2006. Kom­men­tar: En sak var sig lik i Vm-finalerna 1994, 1998 och 2002, och det var att Ca­fu sprang mil på ­hö­ger­flan­ken. Bras­sen är den en­de spe­la­ren som har med­ver­kat­i tre ra­ka Vm-fi­na­ler vil­ket gav ho­nom två guld och ett sil­ver. Bras­sen spe­la­de ­to­talt 20 Vm-mat­cher, ett an­tal som ba­ra Lothar Matthäus, ­Mi­roslav Klo­se,­pa­o­lo Mal­di­ni, Uwe ­Se­e­ler, Di­a­go Ma­ra­do­na och Wla­dyslaw Zmu­da bräc­ker.

Land: Ita­li­en. Vm-tur­ne­ring­ar: 1978, 1982, 1986. Kom­men­tar: Ita­li­en har fost­rat många sto­ra mål­skyt­tar, men ing­en har större hjäl­testa­tus än Pa­o­lo Ros­si. I Ar­gen­ti­na 1978, då Ita­li­en för­lo­ra­de brons­mat­chen mot Bra­si­li­en, sva­ra­de han för tre mål och två mål­gi­van­de pass­ning­ar. Se­dan följ­de VM i Spa­ni­en 1982, och i det mäs­ter­ska­pet hand­la­de det mesta av det ­bäs­ta om 25-åring­en från Pra­to och Ju­ven­tus. Ros­si, som ha­de va­rit av­stängd i två år för in­bland­ning i spels­kan­da­len To­to­ne­ro 1980, gjor­de inga mål i de fy­ra in­le­dan­de mat­cher­na, men ex­plo­de­ra­de ­se­dan. Han gjor­de samt­li­ga tre mål när Bra­si­li­en be­seg­ra­des med 3–2, sva­ra­de för bå­da må­len i se­mi­fi­na­len mot Po­len (2–0) och in­led­de mål­skyt­tet i fi­na­len, där Ita­li­en be­seg­ra­de Väst­tyskland med 3–1. Ros­si gjor­de allt­så sex mål på tre mat­cher, vann skyt­te­li­gan och ut­sågs till mäs­ter­ska­pets bäs­te spe­la­re. Land: Bra­si­li­en. Vm-tur­ne­ring­ar: 1958, 1962, 1966, 1970. Kom­men­tar: Ed­son Aran­tes do Na­sci­men­to var ba­ra 17 år när VM av­gjor­des i Sve­ri­ge 1958, men Pe­lé var in­te här för att se och lä­ra. Den unge bras­sen sva­ra­de för ett äk­ta hat­t­rick i se­mi­fi­na­len mot Frank­ri­ke och gjor­de yt­ter­li­ga­re två mål i ti­tel­mat­chen mot Sve­ri­ge. Bra­si­li­en vann sitt förs­ta Vm-guld och det var ti­der­nas yngs­te världs­mäs­ta­re som vi­sa­de vägen. Ef­ter två ska­de­fyll­da VM åter­tog Pe­lé kung­akro­nan 1970 och för­de Bra­si­li­en till yt­ter­li­ga­re ett Vm-guld. To­talt sva­ra­de Pe­lé för 12 mål på 14 Vm-mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.