J U ST FONTA I N E Land: Kom­men­tar:

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Frank­ri­ke. Vm-tur­ne­ring: 1958.

Pe­lé och Bra­si­li­en stal bå­de ru­bri­ker och guld i Sve­ri­ge-vm 1958, men det fanns fler hjäl­tar. Just Fon­tai­ne upp­lev­de sitt livs som­mar, gjor­de fler än dub­belt så många mål som Pe­lé, 13 att jäm­fö­ra med 6, och skic­ka­de in fy­ra bol­lar i brons­mat­chen mot Väst­tyskland (6–3). Hans mål­re­kord för en Vm-tur­ne­ring lär stå sig i al­la ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.