ROBERTO BAG G I O

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Ita­li­en. Vm-tur­ne­ring­ar: 1990, 1994, 1998. Kom­men­tar: Vm-fi­na­len 1994, mel­lan Bra­si­li­en och Ita­li­en på Ro­se Bowl i Pa­sa­de­na ut­an­för Los Ang­e­les, av­gjor­des på straffspar­kar och Dunga ha­de pre­cis gjort 3–2 när Roberto Bag­gio la­de upp bol­len på straff­punk­ten. Det var han mot Claudio Taf­fa­rel och en hel värld tit­ta­de på när ita­li­e­na­ren sköt över. Allt an­nat han ut­rät­tat under sin ma­ka­lö­sa kar­riär överskug­gas av den där straff­mis­sen. Minns du att han i Vm-de­bu­ten 1990, mot Tjec­ko­slo­va­ki­en, sva­ra­de för ett so­lo­num­mer som ut­sågs till tur­ne­ring­ens snyg­gas­te mål? Kom­mer du ihåg att det var Bag­gio som, med två mål mot Ni­ge­ria, såg till att Ita­li­en tog sig till kvarts­fi­nal 1994? Minns du att sam­me spe­la­re, med ett nytt sent mål, av­gjor­de kvar­ten mot Spa­ni­en och att han gjor­de Ita­li­ens bå­da mål i se­min mot Bul­ga­ri­en? Kan du er­in­ra dig att Bag­gio 1998, i straffav­gö­ran­det mot Frank­ri­ke, ­vå­ga­de ta en av straf­far­na och gjor­de mål? Nej, se där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.