BOB­BY C H A R LTON Land: Kom­men­tar:

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Eng­land. Vm-tur­ne­ring­ar: 1962, 1966, 1970.

Om det var Ge­off Hurst som sköt Vm-gul­det till Eng­land 1966 var det Bob­by Charl­ton som vi­sa­de vägen till fi­na­len. Gent­le­man­nen från Man Uni­ted ut­sågs till mäs­ter­ska­pets bäs­te spe­la­re och ing­en kun­de ha syn­punk­ter på den ut­näm­ning­en. Charl­ton sig­ne­ra­de 1–0-må­let i grupp­spels­mat­chen mot Mex­i­ko, gjor­de bå­da må­len i se­mi­fi­na­len mot Por­tu­gal och sva­ra­de för en ny stor­match i Vm-fi­na­len mot Väst­tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.