D I N O ZO F F

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Ita­li­en. Vm-tur­ne­ring­ar: 1974, 1978, 1982. Kom­men­tar: Mål­vakts­le­gen­da­ren från Ma­ri­a­no del Fri­u­li vid slo­vens­ka grän­sen skrev histo­ria 1982, då han 40 år gam­mal blev ti­der­nas älds­te världs­mäs­ta­re. Ita­li­en ­mis­sa­de me­dalj i Ar­gen­ti­na 1978 och få trod­de på la­get in­för mäs­ter­ska­pet, men med Zoff som stor­spe­lan­de kap­ten blev det omöj­li­ga möj­ligt. I fi­na­len på San­ti­a­goBer­na­beu be­seg­ra­des Väst­tyskland med he­la 3–1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.