GAR­RIN­CHA

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Bra­si­li­en. Vm-tur­ne­ring­ar: 1958, 1962, 1966.

Pe­lé blev ska­dad i grupp­spe­let, men ­Bra­si­li­en lyc­ka­des än­då för­sva­ra Vm-gul­det 1962. Myc­ket­tack va­re den här man­nen. Gar­rin­cha, den lil­le dribblern, upp­lev­de en ny ma­gisk som­mar i Chi­le och gjor­de fy­ra mål, vil­ket räck­te till de­lad se­ger i skyt­te­li­gan. Gar­rin­cha gjor­de två mål i se­mi­fi­na­len mot värd­na­tio­nen, då han ock­så blev ut­vi­sad. Fi­fa be­slu­ta­de att han trots det skul­le få spe­la fi­na­len mot Tjec­ko­slo­va­ki­en (3–1). Gar­rin­cha, som var en av sin tids verk­li­ga ­gi­gan­ter, spe­la­de även VM 1966 och fick där upp­le­va sin förs­ta Vm-för­lust, i kvarts­fi­na­len mot Por­tu­gal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.