ANDRE­AS BREH­ME

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Väst­tyskland/tyskland. Vm-tur­ne­ring­ar: 1986, 1990, 1994. Kom­men­tar: I tys­ka me­di­er an­vänds of­ta or­det WMH­eld i sam­ma me­ning som Andre­as Breh­me. Vm-hjälte, allt­så. Det var han som, med mat­chens en­da mål, av­gjor­de ti­tel­mat­chen mot Ar­gen­ti­na 1990. Fem mi­nu­ter åter­stod att spe­la på Olym­pi­a­sta­di­on i Rom när han pla­ce­ra­de bol­len på straff­punk­ten och över­lis­ta­de Ser­gio Goycochea. Det dröj­de fy­ra långa år, men till slut ha­de tys­kar­na fått re­vansch för 2–3-för­lus­ten i fi­na­len 1986.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.