BOB­BY MO­O­RE 12

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Eng­land. Vm-tur­ne­ring­ar: 1962, 1966, 1970. Kom­men­tar: Till och med Bec­ken­bau­er ha­de en idol, och det var just Bob­by Mo­o­re. Le­gen­den från Bar­king och West Ham var lag­kap­ten när Eng­land vann hem­ma-vm 1966 och do­mi­ne­ra­de för­svars­spe­let full­stän­digt. Det var till stor del hans för­tjänst att Eng­land in­te släppte in ett en­da mål i grupp­spels­mat­cher­na mot Uru­gu­ay, Mex­i­ko och Frank­ri­ke och kvarts­fi­na­len mot Ar­gen­ti­na. Det kräv­des en Eusébio-sig­ne­rad straff i se­min mot Por­tu­gal för att Eng­land och mål­vak­ten Gor­don Banks skul­le få nol­lan spräckt. Mo­o­re var även själv­skri­ven i för­svars­lin­jen 1962 och 1970, då Eng­land gick till kvarts­fi­nal. Han drab­ba­des av can­cer och dog 1993, 51 år ung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.