Z I N E D I N E Z I DANE Land: Kom­men­tar:

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Frank­ri­ke. Vm-tur­ne­ring­ar: 1998, 2002, 2006.

Det påstods att spe­let i luft­rum­met var hans en­da svag­het, men ”Zi­zou” lyss­na­de in­te på kri­ti­ker­na och såg med två nick­mål till att Frank­ri­ke 1998 blev världs­mäs­ta­re på hem­ma­plan. Syd­ko­rea-vm 2002 slu­ta­de i ett prakt­fi­asko, men bå­de Zi­da­ne och Les Bleus skul­le re­sa sig. Frank­ri­ke gick på nytt till fi­nal 2006 och tog led­ning­en ge­nom, just det, Zi­nedi­ne Zi­da­ne. Slutsce­nen var in­te li­ka vac­ker. Zi­da­ne blev kraf­tigt pro­vo­ce­rad i för­läng­ning­en, såg svart och skal­la­de Mar­co Ma­te­raz­zi till mar­ken. Från om­kläd­nings­rum­met på Olym­pi­a­sta­di­on i Ber­lin fick han se­dan se Ita­li­en vin­na den av­gö­ran­de straffsparkslägg­ning­en. I VM­histo­ri­en är det ba­ra den gu­da­be­nå­da­de frans­man­nen och Ka­me­runs Ri­go­bert Song som har dra­git på sig två rö­da kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.