FRANZ BEC­KEN­BAU­ER

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Väst­tyskland. Vm-tur­ne­ring­ar: 1966, 1970, 1974. Kom­men­tar: Bec­ken­bau­er bru­kar kal­las den bäs­te tys­ke fot­bolls­spe­la­ren ge­nom al­la ti­der, och det finns ing­en an­led­ning att ifrå­ga­sät­ta det. Gjor­de Vm-de­but som 20-åring, då han sva­ra­de för fy­ra mål och hjälp­te Väst­tyskland till fi­nal. ”Kej­sa­ren” ingick i bronsla­get fy­ra år se­na­re och 1974, på hem­ma­plan, kom den sto­ra full­träf­fen. Väst­tyskland be­seg­ra­de Hol­land med 2–1 i fi­na­len och Bec­ken­bau­er, den själv­skriv­ne lag­kap­te­nen, fick lyf­ta Vm-po­ka­len på Olym­pi­a­sta­di­on i Mün­chen. Han sam­la­de på sig nya oför­glöm­li­ga Vm-min­nen 1990, då han i rol­len som för­bunds­kap­ten för­de Väst­tyskland till än­nu ett Vm-guld. Han och Ma­rio Za­gal­lo är de en­da som har bli­vit världs­mäs­ta­re bå­de som spe­la­re och för­bundsträ­na­re. Land: Ar­gen­ti­na. Vm-tur­ne­ring­ar: 1982, 1986, 1990, 1994. Kom­men­tar: Vm-histo­ri­ens störs­ta hjälte, in­te minst om du frå­gar ho­nom själv. Visst, ing­en spe­la­re har va­rit li­ka do­mi­nant som han var under Mex­i­ko-vm 1986. Ga­ry Li­ne­ker vann skyt­te­li­gan det året, men det var Ma­ra­do­nas mål en hel fot­bolls­värld pra­ta­de om. I kvarts­fi­na­len mot Eng­land gjor­de han två av fot­bolls­hi­sto­ri­ens mest omdis­ku­te­ra­de mål – och det in­om lop­pet av fy­ra mi­nu­ter. Han gav Ar­gen­ti­na led­ning­en med hjälp av Guds hand och gans­ka om­gå­en­de slog han till igen. Ma­ra­do­na fick bol­len på egen plan­hal­va, vän­de upp och grund­lu­ra­de fem mot­stån­da­re, in­klu­si­ve mål­vak­ten Pe­ter Shil­ton, in­nan han stötte bol­len i öp­pet mål. Det var in­te fotboll. Det var ma­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.