ZI­COS NYCKELROLL

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

nn Al­la spe­la­re ut­om mitt­bac­kar­na Lu­i­sin­ho och Oscár var fria att fyl­la på fram­åt, men all­ra mest fri var spel­ge­ni­et Zi­co. De små ytor­nas okrön­te ko­nung var re­gis­sö­ren som det mesta kres­ta­de kring. Så fort Bra­si­li­en ha­de bol­len sök­te han sig in centralt där han kom­bi­ne­ra­de med Sócra­tes, Éder, Fal­cão och Ju­ni­or.

”Den vi­te Pé­lé” som han kal­lats var ba­ra 172 cen­ti­me­ter lång, men hans för­må­ga att vän­da bort mot­stån­da­re och slå fram den sista av­gö­ran­de pass­ning­en var oö­ver­träf­fad. Lag­kam­ra­ter­na viss­te att så fort Zi­co fick bol­len var det ba­ra att springa – bol­len skul­le le­ve­re­ras på ett sil­ver­fat i ex­akt rätt ögon­blick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.