FÖR­SVARS­SPEL

JÚNIORS 3–0-MÅL MOT AR­GEN­TI­NA.

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

nn Nu var det ju in­te myc­ket till or­ga­ni­se­rat för­svars­spel i det­ta Bra­si­li­en, men la­get for­me­ra­de sig som 4-3-3 där Zi­co och Éder flan­ke­ra­de centern Ser­gin­ho. På egen plan­hal­va kun­de Zi­co fal­la ned och bil­da en rak fy­ra me­dan Éder

2) Zi­co hål­ler i bol­len. Jú­ni­or lö­per i ytan.

och Ser­gin­ho of­tast låg kvar i of­fen­si­va po­si­tio­ner.

De­fen­siv ba­lans? Nja, det var in­te rik­tigt det här la­gets me­lo­di. Men mitt­fäl­ta­ren To­nin­ho Ce­re­zo var ialla­fall en fun­da­men­tal del i la­get.

Foto: ESPN

Han ha­de det otack­sam­ma upp­dra­get att täc­ka upp när Fal­cão och Sócra­tes gav sig i väg. Han var dock in­te en renod­lat de­fen­siv mitt­fäl­ta­re, mer en box-to-box-mitt­fäl­ta­re som löp­te över­läg­set mest i la­get.

BRA­SI­LI­EN—SOV­JET ................ 2—1 (0–1) 0—1 An­drej Bal (33) Publik: 68 000. 1—1 Sócra­tes (75) 2—1 Éder (88) BRA­SI­LI­EN—SKOTT­LAND .......... 4—1 (1–1) 0—1 Da­vid Na­rey (18) 3—1 Éder (64) 1—1 Zi­co (33) 4—1 Fal­cão (86) 2—1 Oscár (48) Publik: 47 379. BRA­SI­LI­EN—NYA ZEELAND ...... 4—0 (2–0) 1—0 Zi­co (28) 4—0 Ser­gin­ho (70) 2—0 Zi­co (31) Publik: 43 000. 3—0 Fal­cão (64) BRA­SI­LI­EN—AR­GEN­TI­NA ...........3—1 (1–0) 1—0 Zi­co (12) 3—1 Ra­mon Di­az (89) 2—0 Ser­gin­ho (67) Publik: 44 000. 3—0 Jú­ni­or (75) Foto: IBL ITA­LI­EN—BRA­SI­LI­EN ............... 3—2 (2–1) 1—0 Pa­o­lo Ros­si (5) 2—2 Fal­cão (68) 1—1 Sócra­tes (12) 3—2 Pa­o­lo Ros­si (75) 2—1 Pa­o­lo Ros­si (25) Publik: 44 000.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.