HÄR ÄR DE MEST EX­PLO­SI­VA STJÄRNÄMNENA FRÅN VM 86 MOR­TEN OL­SEN

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Född: 1949. Po­si­tion: Li­be­ro, de­fen­siv mitt­fäl­ta­re. Klub­bar i ur­val: Cer­c­le Brug­ge, An­der­lecht, FC Köln.

JOHN SIVEBAEK

Född: 1961. Po­si­tion: Hö­ger­back. Klub­bar i ur­val: Man­ches­ter Uni­ted, Saint-éti­en­ne, AS Mo­naco.

IVAN NI­EL­SEN

Född: 1956. Po­si­tion: Mitt­back. Klub­bar i ur­val: Fey­e­no­ord, PSV Eind­ho­ven, FC Kö­pen­hamn.

SÖ­REN LER­BY

Född: 1958. Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Klub­bar i ur­val: Ajax, Bay­ern Mün­chen, Mo­naco, PSV Eind­ho­ven.

JAN MÖL­BY

Född: 1963. Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Klub­bar i ur­val: Ajax, Li­ver­pool, Swan­sea.

JESPER OL­SEN

Född: 1961. Po­si­tion: Yt­ter. Klub­bar i ur­val: Ajax, Man­ches­ter Uni­ted, Bor­deaux.

FRANK AR­NE­SEN

Född: 1956. Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Klub­bar i ur­val: Ajax, Va­len­cia, An­der­lecht, PSV Eind­ho­ven.

MI­CHAEL LAUD­RUP

Född: 1964. Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Klub­bar i ur­val: La­zio, Ju­ven­tus, Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, Ajax.

AL­LAN SI­MON­SEN

Född: 1952. Po­si­tion: An­fal­la­re. Klub­bar i ur­val: Bo­rus­sia Mön­cheng­lad­bach, Bar­ce­lo­na, Charl­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.