SVE­RI­GE–COS­TA RI­CA 1–2 (32) JOHN­NY EKSTRÖM, 1–1 (75) RO­GER FLORES, 1–2 (87) HER­NAN MED­FORD

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Se­ger mot Cos­ta Ri­ca sam­ti­digt som Bra­si­li­en slog Skott­land skul­le in­ne­bä­ra en andra­plats i grup­pen. Ol­le Nor­din byt­te till en tre­backs­lin­je med Glenn Hysén som li­be­ro och sat­te in Glenn Strömberg från start. Svens­kar­na var klart bätt­re i den förs­ta halv­le­ken och 1–0 ha­de kun­nat föl­jas av fler mål. Men ef­ter pa­u­sen trött­na­de de gul­blå och blev allt­mer de­fen­si­va. In­hop­pa­ren Her­nan Med­ford ska­pa­de sto­ra pro­blem di­rekt och fix­a­de en fri­spark som Cos­ta Ri­ca kvit­te­ra­de på. Tröt­ta svens­kar för­sök­te lyf­ta upp, men till slut sprang Med­ford ifrån se­ga svens­kar och rul­la­de in se­ger­må­let med tre mi­nu­ter kvar. Bra­si­li­en slog Skott­land, och Cos­ta Ri­ca gick sen­sa­tio­nellt vi­da­re som grupptvåa.

JO­A­KIM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.