SYD­AF­RI­KA 11 ju­ni–11 ju­li AFRIKANSK PRE­MIÄR I VUVUZELANS SKUG­GA

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Ti­der­nas förs­ta VM på den af­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten blev en be­svi­kel­ser­nas tur­ne­ring. Trå­kigt och låst spel över­lag, och stor­na­tion ef­ter stor­na­tion un­der­pre­ste­ra­de. Världs­mäs­tar­na Ita­li­en och vice världs­mäs­tar­na från Frank­ri­ke åk­te ut re­dan i grupp­spe­let. Eng­land gjor­de ett svagt grupp­spel och var sen chans­lö­sa i åt­ton­dels­fi­na­len mot Tyskland. Och Bra­si­li­en och Ar­gen­ti­na för­svann i kvar­ten. Just det unga tys­ka la­get var de som im­po­ne­ra­de mest, med spe­la­re som Tho­mas Mül­ler, Mi­roslav Klo­se (okej, in­te så unga Tyskland då…), Lu­kas Po­dol­ski och Mesut Özil kör­de man över bå­de Eng­land (4–1) och Ar­gen­ti­na (4–0) i slut­spe­let. Men i se­mi­fi­na­len mot Spa­ni­en var kru­tet blött, of­fen­si­ven kör­de fast mot span­jo­rer­nas mer de­fen­si­va upp­ställ­ning och man fick nöja sig med en brons­peng.

Om många av de eu­ro­pe­is­ka stor­la­gen var en be­svi­kel­se så var det än­då ingen­ting mot vad de af­ri­kans­ka la­gen var. Med ett VM på hem­ma­kon­ti­nen­ten skul­le El­fen­bens­kus­ten, Ka­me­run, Gha­na, Ni­ge­ria, Al­ge­ri­et och in­te minst värd­na­tio­nen Syd­af­ri­ka ta minst ett par steg fram­åt. Men en­dast ett av sex lag (Gha­na) lyc­ka­des ta sig vi­da­re från grupp­spe­let, och Afri­kas dröm om me­dalj för­svann när Uru­gu­ays Lu­is Suá­rez räd­da­de med han­den i slut­se­kun­der­na av kvarts­fi­na­len var­på Asa­mo­ah Gy­an sköt straf­fen i rib­ban och ut.

Tur­ne­ring­ens sto­ra tra­ge­di drab­ba­de dock Nel­son Man­de­la. Den syd­af­ri­kans­ke lands­fa­dern ha­de lagt ner själ och hjär­ta för att få VM till sitt hem­land, men kväl­len fö­re Vm-pre­miä­ren om­kom hans barn­barn Ze­na­ni, 13, i en bil­krasch på väg hem från en Vm-kon­sert. För­u­tom en kort stund under av­slut­ningsce­re­mo­nin or­ka­de Man­de­la in­te del­ta under tur­ne­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.