TVÅ VÄR­DAR – DÅ VÄN­TA­DE SKRÄL­LAR OCH KRI­TIK

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Den förs­ta Vm:et i Asi­en, och den förs­ta Vm­tur­ne­ring­en med de­lat ar­ran­görs­skap, blev en sen­sa­tio­ner­nas och kon­tro­ver­ser­nas tur­ne­ring. Spon­tant är det svårt att glöm­ma publik­fes­ter­na kring fram­för allt Syd­ko­re­as mat­cher, där spe­lar­na och för­bunds­kap­te­nen Gu­us Hid­dink i det när­mas­te blev hel­gon­för­kla­ra­de ef­ter se­mi­fi­nal­plat­sen.

Ett gäng av stor­na­tio­ner­na fick det in­te alls att stäm­ma, Por­tu­gal skäm­de ut sig ge­nom hårt spel och våld­sam­ma pro­tes­ter mot mot­spe­la­re och do­ma­re, Frank­ri­ke lyc­ka­des in­te ens gö­ra mål, Ar­gen­ti­na åk­te ut mot Sve­ri­ge och Ita­li­en och Spa­ni­en stu­pa­de myc­ket överraskande i slut­spe­let mot Syd­ko­rea, låt va­ra att värd­na­tio­nen fick mer än lov­ligt myc­ket hjälp av do­mar­na.

Men VM blev ock­så en be­svi­kel­se, även om Fi­fa en­dast mel­lan ra­der­na ut­tryck­te det så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.