SYDKOREACHARMADE &RETADEOMVÄRLDEN

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Det snac­ka­des om Syd­ko­rea. Över­allt. Den sor­tens fot­bolls­fe­ber som drab­ba­de lan­det re­dan i grupp­spe­let är svår att hit­ta nå­gon an­nan­stans i värl­den. De­ras mat­cher var slut­sål­da till sista plats och över he­la lan­det satt mil­jon­tals syd­ko­re­a­ner på ga­tor och torg och följ­de sitt lands­lag.

Men det snac­ka­des ock­så om Syd­ko­rea för att en värd­na­tion knap­past fått så många gynn­sam­ma dom­slut med sig se­dan Ita­li­en 1934. I åt­ton­dels­fi­na­len fick man en bil­lig straff, Ita­li­en ett mål bort­dömt (de­ras fem­te på fy­ra mat­cher!) in­nan Fran­ce­sco Tot­ti drab­ba­des av en hård ut­vis­ning. Och i kvarts­fi­na­len fick Spa­ni­en två (!) mål bort­döm­da av in­te helt glas­kla­ra or­sa­ker.

Det var synd, ef­tersom det fick Syd­ko­re­as fi­na an­falls­fot­boll att ham­na i skymun­dan. He­la vägen fram till en oer­hört un­der­hål­lan­de brons­match mot Turkiet var la­get ett av de mest un­der­hål­lan­de och väl­spe­lan­de i he­la tur­ne­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.