LÄNGE HELSVART

Volvo Klassiker - - Innehåll -

ÄN­DA SE­DAN VOLVOS bör­jan och än­da in till se­na 50-ta­let var svart den van­li­gas­te Volvo-fär­gen. Den har färg­kod 019 och finns fortfarande i Volvos färgsche­ma och är de­fi­ni­tivt den färg­kod som har fun­nits längst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.