En­dast två cab­ri­o­le­ter

Volvo Klassiker - - Innehåll -

När Volvo vi­sa­de upp sin C70 cab­ri­o­let 1997 var det den förs­ta tak­lö­sa bilen på över 40 år. Än­da se­dan Volvo Sport – kanske bätt­re känd som P1900 – kom på 50-ta­let (en­dast till­ver­kad i 67 ex­em­plar) ha­de Volvo själ­va en­dast pro­du­ce­rat en tak­lös bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.