S90 OCH V90 – DÅ OCH NU

Volvo Klassiker - - Innehåll -

VOLVOS ALL­RA SE­NAS­TE ska­pel­ser he­ter S90 och V90. Des­sa mo­dell­namn har Volvo an­vänt tidigare. År 1997 la­de Volvo näm­li­gen till ett S (för se­dan) i Volvo 960s mo­dell­be­teck­ning och ett V (för sta­tions­vagn) i Volvo 90s, för att de skul­le pas­sa ihop med Volvos and­ra mo­dell­be­teck­ning­ar. 35 336 ex­em­plar av S90 och V90 bygg­des in­nan de här mo­del­ler­na slu­ta­de till­ver­kas 1998. Nu har den allt­så åter­upp­stått – till nam­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.