”GRUS-KALLE”

Volvo Klassiker - - Innehåll -

ROLAND ”GRUS-KALLE” BRANDSTRÖM

är en av svensk mo­torsports all­ra störs­ta hjäl­tar som gick bort all­de­les för ti­digt. Ba­ra 41 år gam­mal dog han 1986. Han kan stolt­se­ra med fler än 40 seg­rar un­der sin ral­lycrosskar­riär 1977–1984. Bilen var en gam­mal Volvo PV 544 med någ­ra ur­sprung­li­ga och någ­ra skräd­dar­syd­da lös­ning­ar. Han var ock­så en publikfa­vo­rit med sin mo­di­ga kör­stil. Of­ta fick bå­de Porsche-bi­lar och and­ra kraft­ful­la bi­lar ba­ra se bak­si­dan av PV:N. Nu finns historien om ”Grus-kalle” i bok­form och du kan ock­så kö­pa en ska­la 1:43 mo­dell av den le­gen­da­ris­ka PV:N. Be­sök www.grus-kalle.se för mer in­for­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.