JO­GIN­DER SINGH:

Volvo Klassiker - - Volvo Pv -

Singh fort­sat­te ral­ly­kar­riä­ren och kör­de bland an­nat Volvo Amazon, Ford Escort, Mer­ce­des SL och Mitsubishi Lan­cer. Han vann täv­ling­en 1974 och 1976 med Mitsubishi. Många tyck­te ock­så att han var den mo­ra­lis­ka vin­na­ren 1979 då Fords vin­nan­de bil olag­ligt trim­ma­des, men do­mar­na val­de att se ge­nom fing­rar­na.

Singh är för­mod­li­gen den bäs­ta Sa­fa­ri Ral­ly­fö­ra­ren ge­nom al­la ti­der. Även om bå­de Shek­har Meh­ta och Björn Wal­de­gård ha­de fler vins­ter – fem re­spek­ti­ve fy­ra. Singh ha­de 13 topp 10-po­si­tio­ner i den här ri­go­rö­sa täv­ling­en. Ing­en an­nan kom nå­gon­sin i när­he­ten av det. Han kör­de sitt sista Sa­fa­ri Ral­ly 1980.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.