Volvo 66: Volvos minsting

Volvo Klassiker - - Innehåll -

Volvo 66 var ett re­sul­tat av Volvos för­värv av ne­der­länds­ka DAF. Det var en vi­da­re­ut­veck­ling av DAF 66 och sål­des i 106 137 ex­em­plar, för­de­lat på 77 637 två­dör­rars se­da­ner och 28 500 kom­bi­er el­ler herrgårdsvagnar som Volvo val­de att kal­la även det­ta. Bäs­ta året var det förs­ta, 1975. Se­dan bygg­des 34 742 bi­lar. Mo­del­len slu­ta­de till­ver­kas 1980.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.