VISS­TE DU ATT:

Volvo Klassiker - - Volvo Amazon – En Riktig Drömbil -

1966-mo­del­len med 119 000 pro­du­ce­ra­de ex­em­plar är den van­li­gas­te års­mo­del­len?

Nam­net Amazon hän­vi­sar till gre­kisk my­to­lo­gi och kvinn­li­ga kri­ga­re?

Fem pro­to­ty­per av Amazon ska ha byggts med V8-mo­tor?

Volvo ha­de fa­bri­ker i Chi­le, Dur­ban i Syd­af­ri­ka och Ku­a­la Lum­pur i Ma­ly­sia som tillverkade Ama­zo­ner?

År 1959 blev tre­punkts­bäl­ten stan­dard i Amazon, som den förs­ta bilen i värl­den?

Att det fortfarande finns 24 282 styc­ken Ama­zo­ner i Sverige?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.