Frå­ga Mia

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Som så många and­ra svens­kar av­skyr Eva att hål­la fö­re­drag och pra­ta in­för sto­ra grup­per. Mia Törn­blom vet hur man tillå­ter sig att va­ra ny­bör­ja­re och vå­gar snac­ka!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.