Kropps-chock

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Den här må­na­den har jag trendspa­nat för Af­ton­bla­det Tv. Jag pro­va­de bland an­nat nya trä­nings­for­men speed­gym där man un­der 15 mi­nu­ter har på sig en dräkt med mus­kelsti­mu­le­ran­de ström­sen­so­rer. Helt klart den kons­ti­gas­te trä­ning jag nå­gon­sin tes­tat! Vill du se klip­pet så kol­la in tv-pro­gram­met ”Hård­trä­ning” på Tv.af­ton­bla­det.se.

Spej­sigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.