Vak­na& öpp­na upp

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Rachels tre enk­la fa­vo­ri­töv­ning­ar sät­ter igång hjär­na och kropp i ett nafs!

Stå med ena fo­ten mot knät. Sträck upp ar­mar­na med hand­fla­tor­na ihop. Fem an­de­tag på var­je knä. En om­gång. Om du har svårt att hål­la ba­lan­sen sätt fo­ten mot va­den. Star­ta i si­doplan­ka. Lyft övers­ta be­net och sätt ner fo­ten bakom dig. Lyft höf­ten och brös­tet. Låt hu­vu­det hänga bak­åt. Gör i tre till fem an­de­tag per si­da. Ro­te­ra till­ba­ka. Stå på knä­na med hän­der­na pla­ce­ra­de fram­för dig. Fing­rar­na pe­kar fram­åt. Lyft knä­na från gol­vet och bil­da ett upp- och ner­vänt V. Rum­pan pe­kar upp mot ta­ket. Tit­ta mot na­vel. Gör i 5-10 an­de­tag. Böj knä­na och lyft hä­lar­na om det är tungt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.